Itt a legionella útmutató 2024-es, 8. kiadása, mutatjuk, milyen változásokat hozott az új rendelet!

Itt a legionella útmutató 2024-es, 8. kiadása, mutatjuk, milyen változásokat hozott az új rendelet!

A jogszabályi előírásokkal összhangban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) az idei évben is kiadta a „Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre” újabb kiadását, amely a legionella kockázatbecslést is szabályozza. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen változásokat hoz az új, 2024-es legionella rendelet! 

Nem változik a legionella kockázatbecslésre kötelezett vizsgálandó medencék köre 

  A „510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről” szintén foglalkozik a legionella kockázatbecslés témakörével, ezért az új kiadás megjelenésekor szakmai körökben egyértelműen az volt a legérdekesebb kérdés, hogy a közfürdők esetében hogyan változik majd a szabályozás. 

Az új jogszabály azonban jelentős változásokat nem hozott ezen a területen: sem a vizsgálandó medencék köre, sem pedig a legionellát érintő határérték nem módosult. 

A közfürdő rendeletnek is nevezett kormányrendelet azonban hozott néhány változást a közfürdők életébe: ennek értelmében ugyanis a fürdővizek vizsgálata során évente legalább egy alkalommal a tápvíz vizsgálata is kötelezővé válik, valamint a mikrobiológiai vizsgálatok mellett a fertőtlenítőszer-maradék értékeit is vizsgáltatni kötelesek az üzemeltetők. Amennyiben a kigyűjtött vízmintában a fertőtlenítőszer maradék meghaladja a határérték kétszeresét, úgy a minta nem tekinthető megfelelőnek, és az üzemeltető pótmintavételre kötelezett. 
 

Növekedett a megengedett szabad aktív klórszint a melegvizes masszázs- és élménymedencék esetében

A korábbi legionella rendelet értelmében a legionella kockázatbecslés során, a melegvízzel üzemeltett masszázs- és élménymedencék esetében a szabad aktív klórszint maximális megengedett értéke 1 mg/l volt. Az új rendelet a legionella kockázatbecslés szempontjából fontos változást hozott ezen a téren: ennek értelmében ugyanis jelenleg az 1 mg/l a minimális érték lett, a maximális érték medig 2 mg/l-re emelkedett.
 

Legionella kockázatbecslésre kötelezettek körének kiegészítése

A 2023-as, tavalyi évben kiadott legionella rendelet értelmében a sportközpontok ivó- és használati melegvize is vizsgálatra kötelezett, azonban a pontos definíció a tavalyi rendeletben még nem szerepelt.

A Legionella rendelet idei, 8. kiadásában ez kiegészítésre került: „a. Sportközpontnak tekinthetők azok a közösségi sportolást szolgáló létesítmények, ahol a melegvíz-hálózatot naponta átlagosan legalább 100 fő használja zuhanyozásra is.” 
(forrás: https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1378/Mo%CC%81dszertani%20u%CC%81tmutato%CC%81%20Legionella%202024.pdf )
 

A legionella kockázatbecslés az új rendelet értelmében munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül

2023 év végétől a „61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről” c. rendelet értelmében a legionella kockázatbecslés elvégzése már munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.  

Partnereink

Budapest Airport
BOSCH
Magyar Vöröskereszt
B+N
Műegyetem 1782
Magyar Fejlesztési Bank
Wellis
Penta
MOL
Grand Hotel
Kerex
swietelsky
Szamos
KFC
ZING

Hírek, blog

További bejegyzések