Üzletpolitika az Aqua Solutions Kft.-nél

Üzletpolitikánk

Üzletpolitikánk

Üzletpolitika az Aqua Solutions Kft.-nél

Minőségpolitikai nyilatkozat

Az Aqua Solutions Magyarország Kft. mindenkori céljának tekinti az ügyfelei színvonalas kiszolgálását, a vevői igények megfelelő kielégítését, valamint a hatékony és gazdaságos működést. Szakmai tevékenységeink megbízhatóságának érdekében területükön kompetens munkatársakkal dolgozunk, valamint akkreditált laboratóriumokkal működünk együtt.


Ezen feltételek elérése végett a következő minőségügyi célokat tűztük ki:
•    akkreditálandó tevékenységeinkre az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 
„Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című rendszerszabványban, illetve a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) vonatkozó dokumentumaiban, illetve az egyéb hazai és nemzetközi rendeletekben, valamint szabványokban foglaltaknak megfelelően kialakított minőségirányítási rendszert működtetünk, tartunk fenn és folyamatosan fejlesztünk. A Mintavevő szervezet tevékenysége megfelel a rendszerszabvány és a NAH előírásainak, valamint a vevői elvárásoknak.  
•    Minőségirányítási céljaink teljesülését folyamatosan ellenőrizzük, szükség esetén felülvizsgáljuk.
•    Munkánk során elsődlegesnek tekintjük a szakmailag precíz, megbízható munkavégzést.
•    Szolgáltatásaink megbízhatóságának fejlesztését a rendszerkövetelményeknek megfelelően végezzük.
Ezen célok elérése végett a következőket biztosítjuk:
•    Megfelelő humán és anyagi erőforrások
•    A minőségirányítási rendszerünkbe foglaltaknak megfelelően a szükséges eszközök és műszerek beszerzése, használata, karbantartása, valamint a szükséges kalibrációk elvégzése.
•    Munkatársaink körében a megfelelő szakértelem rendelkezésre állása, szükség esetén továbbképzések biztosítása
•    Megfelelő, hatékony kommunikációs rendszer működtetése mind a szervezeten belül, mind pedig az ügyfelek irányába.
•    Pártatlanság, függetlenség, illetve az összeférhetetlenségek kizárása.
•    A munkavégzéshez szükséges megfelelő környezeti feltételek
Ezen felül a szervezet ügyvezetője biztosítja, hogy a Mintavevő szervezet munkája során a minőségirányítási dokumentumaiban foglaltaknak megfelelően jár el.

 

Üzletpolitika – Bizalmas ügykezelés

Az Aqua Solutions Magyarország Kft. célja olyan adatkezelési, valamint adatvédelmi rendszer működtetése, amely biztosítja, hogy a Mintavevő szervezet bizalmasan kezelendő adatok, információk harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetők.


Ezen célok elérése végett a következő eljárásokat dolgoztuk ki:
•    A Mintavevő Szervezet területére történő belépés, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférés az MK 6.3. szakasz és az Elhelyezési és környezeti feltételek (ME-6.3.) eljárásokban van szabályozva.
•    A Mintavevő szervezet által végzett mintavételekből származó minták vizsgálati eredményeinek közlése, ennek feltételei és módszere az MK 5.10 és az
Eredmények közlése (ME-7.8.) eljárásokban lett szabályozva.


Ezen felül minden munkatárs munkaköri leírásában rögzítjük, hogy a tudomásukra jutott bizalmas információkat harmadik fél irányába nem adhatják ki.

 

Üzletpolitika – Vállalható tevékenységek köre

Az Aqua Solutions Magyarország Kft. célja az ügyfelei körében fenntartani a bizalmat a Mintavevő Szervezet pártatlansága, függetlensége és szakmai felkészültsége iránt.


Ezen cél elérése érdekében a következő feltételeknek mindenkor teljesülnie kell:
•    A Mintavevő szervezet csak olyan tevékenységek elvégzését vállalja, melyek szakszerűen végre tud hajtani.
•    A Mintavevő szervezet által végzett mintavételek és mérések hitelességét, eredményét nem befolyásolhatja politikai, pénzügyi, vagy bármely egyéb érdek.
•    A munkatársak elismerése, javadalmazása kizárólag a végzett munka minőségétől függ, nem függhet a végzett mintavétel vagy mérés eredményétől.
Ezen felül minden munkatárs munkaköri leírásában rögzítjük, hogy külső hatásra bekövetkezett helytelen befolyásolás esetén eljárás indítható ellenük.

 

Üzletpolitika – Árajánlatok, szerződések

Az Aqua Solutions Magyarország Kft. mindenkori céljának tekinti a megrendelői igények magas színvonalú kielégítését.

Ennek érdekében a szerződéskötések során legalább a következő követelményeknek teljesülnie kell:
•    A mintavételekkel és az ezekből származó mintákból történő vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények minden esetben ismertetve legyenek a megrendelővel.
•    A Mintavevő szervezet bármely munkavégzésre történő ajánlatadás előtt felméri, hogy szakmailag megfelelően el tudja-e végezni az adott munkát, valamint, hogy a pártatlansággal, függetlenséggel és összeférhetetlenséggel kapcsolatos feltételek teljesülnek-e.
•    A kiválasztott mintavételek és az ezekből származó minták vizsgálatai, valamint az alkalmazandó módszerek megfelelnek-e a megrendelő igényeinek.
•    A szerződéskötés előtt törekedni kell arra, hogy bármely, a Mintavevő szervezet és a megrendelő igényei, elképzelései közötti esetleges különbség legyen kiküszöbölve.
Ezen feltételek teljesülésének érdekében a Mintavevő szervezet a következő eljárást dolgozta ki: Ajánlatkérések, ajánlatok, szerződések átvizsgálása (ME-7.1.)

 

Üzletpolitika -  Eszközök, anyagok beszerzése, szolgáltatások igénybevétele

Az Aqua Solutions Magyarország Kft. mindenkori céljának tekinti a megrendelői igények magas színvonalú kielégítését. Ennek érdekében üzletpolitikával rendelkezünk a mintavételek és mérések, valamint egyéb munkavégzés minőségét és eredményeit befolyásoló eszközök és anyagok, valamit a Mintavevő szervezet által igénybe vett szolgáltatások terén. Ezen célok elérése érdekében a Mintavevő szervezet eljárásokat dolgozott ki, melyeket folyamatosan fenntart és fejleszt. 
(lásd Mintavételek vagy vizsgálatok kiadása külső szolgáltatóknak (ME-6.6.1.), 
Eszközök, anyagok beszerzése és szolgáltatások igénybevétele (ME-6.6.2.))


Az eljárások az alábbiakra terjednek ki:
•    A mintavételekhez, mérésekhez használt eszközök, műszerek, anyagok vásárlása
•    A berendezések, műszerek kalibrálása, pontosságellenőrzése, karbantartása
•    A műszerek esetleges szervizelése esetén igénybe vett szolgáltatok kiválasztása, szerződtetése
•    A vizsgálólaboratóriumok kiválasztása, szerződtetése

 

Üzletpolitika – Panaszkezelés


Az Aqua Solutions Magyarország Kft. mindenkori céljának tekinti a megrendelői igények magas színvonalú kielégítését, így, amennyiben a Mintavevő szervezet munkájával kapcsolatos panasz vagy reklamáció érkezik, azt a megrendelő igényeinek megfelelően, a megrendelő érdekeit szem előtt tartva alaposan meg kell vizsgálni, majd a felmerült problémát meg kell oldani. A Mintavevő szervezet ezen célok teljesülése érdekében minőségirányítási rendszerében rögzítette a panaszkezelés pontos eljárásait és szabályozásait.


Minőségirányítási rendszerünk vonatkozó részei az alábbi alapelvekre alapulnak:
•    A megrendelőink irányából érkező esetleges panaszokat, reklamációt minden esetben kivizsgáljuk.
•    Amennyiben a panasz kivizsgálása során megállapítást nyert, hogy a munkavégzés kifogásolása jogszerű volt, a Mintavevő szervezet az újrateljesítést saját költségen vállalja.
•    Amennyiben a panaszkezelés során olyan problémára derült fény, mely a későbbiekben is elégedetlenséget válthat ki a Mintavevő szervezet megrendelőiből, úgy a problémára a lehető leghamarabb tartós megoldást kell találni, melyet a minőségirányítási rendszerben rögzíteni szükséges.
A vonatkozó minőségirányítási eljárás a következő: 
Panaszok kezelése (ME-7.9.)

 

Üzletpolitika – Nem megfelelő munka és helyesbítő tevékenységek

Az Aqua Solutions Magyarország Kft. mindenkori céljának tekinti a megrendelői igények magas színvonalú kielégítését. Ennek érdekében olyan eljárásokat dolgoztunk ki, melyek hatékonyak az esetlegesen felmerülő nem megfelelőségek kezelésében.


Ezek az eljárások az alábbi alapelvekre épülnek:
•    A felelős személy minden esetben részt vesz a nem megfelelőség kivizsgálásában
•    A Minőségirányítási vezető végzi az esetleges nem megfelelőségek kiértékelését
•    A Mintavevő szervezet a kiértékelés eredményének függvényében, a megfelelő eljárások szerint megteszi a szükséges helyesbítő tevékenységeket, melyeknek pontos körét, illetve felelősét a Minőségirányítási vezető határozza meg.
•    A Mintavevő szervezet a helyesbítő tevékenységekről szükség esetén értesíti az ügyfelet.
A vonatkozó eljárások a következők:
(Nem megfelelő munka (ME-7.10.); Kockázatkezelési tevékenység (ME-8.5.);
Helyesbítő tevékenység (ME-8.7.))


Ezen túlmenően, amennyiben az esetleges nem megfelelőség kivizsgálása során olyan problémára derült fény, mely a későbbiekben is helytelen munkavégzéshez vezethet, úgy a problémára a lehető leghamarabb tartós megoldást kell találni, melyet a minőségirányítási rendszerben rögzíteni szükséges.

 

Üzletpolitika – a személyzet képzése

Az Aqua Solutions Magyarország Kft. a megrendelői igények minél magasabb színvonalú és minőségű kielégítése érdekében üzletpolitikával rendelkezik a személyzet képzése terén. 
A Mintavevő szervezet minőségirányítási rendszerében pontosan meg vannak határozva az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges személyi követelmények, valamint eljárás került kidolgozásra a személyzet képzésével kapcsolatosan. 
(lásd Munkatársak képzése (ME-6.2.) eljárás)

Az eljárás a következő alapelvekre alapul:
•    Új munkatárs felvétele esetén a személyi feltételeknek teljesülniük kell.
•    Az új munkatársak képzését és felügyeletét a Mintavevő szervezet kiemelt fontosságúnak ítéli meg.
•    A munkatársak szaktudásának naprakészen tartása érdekében a munkatársak szükség esetén továbbképzésben részesülnek.
•    A képzési terv kidolgozása során figyelembe kell venni a jövőbeni munkavégzés szakszerű ellátásához szükséges szakismeret és gyakorlat mértékét.

A személyzet képzésével kapcsolatosan kitűzött célok és feltételek teljesülését az ügyvezető a szükséges anyagi, tárgyi, humán és szakmai erőforrások biztosításával segíti.


 

Partnereink

Budapest Airport
BOSCH
Magyar Vöröskereszt
B+N
Műegyetem 1782
Magyar Fejlesztési Bank
Wellis
Penta
MOL
Grand Hotel
Kerex
swietelsky
Szamos
KFC
ZING
Appenin
Culinaris
Mattesz
Semmelweis
Orlen
Strabag
SK

Hírek, blog

További bejegyzések